Yt-neuvotteluprosessissa mukana viestimässä

YT-neuvotteluprosessia viestimässä

Yt-tilanteet ovat aina haastavia viestittäviä. Vaikka aihe on vaikea, viestintä voidaan hoitaa ammattitaitoisesti, asiallisesti ja työntekijöitä kunnioittaen. Henkilöstö-, media- ja vaikuttajaviestinnän tulee olla linjassa. Suunnittelimme ja toteutimme viestintää tuhansien henkilöiden irtisanomisiin johtaneissa yt-prosesseissa. Työmme onnistumisen näkyi neutraalina mediajulkisuutena ja rakentavassa hengessä käytyinä yt-neuvotteluina.