Yrityksen strategiaviestintämateriaalin yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen

Strategiasta yksinkertaisemmin

Globaali pörssiyritys uudisti strategiaansa. Työntekijöille tuotettu kalvosarja osoittautui hyvin kattavaksi ja strategiakielellä kirjoitetuksi – sen ei uskottu tavoittavan kaikkia työtekijöitä tehtailta johtoon. Yritys otti meidät kumppanikseen, ja tehtävänämme oli lyhyessä ajassa tiivistää ja yhtenäistää eri toimialojen esitysten sisällöt, ”kääntää” sisällöt arkikielelle ja tuoda ulkoasu yrityksen ilmeen mukaiseksi.