Ympäristöteemaisten juttujen sarja

Kansainvälisesti toimivan pörssiyrityksen viestintätiimi oli supistunut, mutta työtehtävät olivat säilyneet ennallaan. Tiimi kaipasi käsiparia avukseen ympäristöteemaisten juttujen tuottamiseen. Saimme toiveet juttujen avainsisällöistä, toivotusta laajuudesta sekä haastateltavien yhteystiedot. Hoidimme yhteydenpidon haastateltaviin, haastattelut, kirjoitustyön, palautekierrokset ja kuvapyynnöt sekä toimitimme valmiin materiaalin asiakkaalle. Saimme kiitosta juttujen sisällöstä sekä itsenäisestä ja reippaasta toimintatavastamme.