shutterstock_72119335

Mukana suuryrityksen viestintätiimissä

Kansainvälisesti toimiva IT-yritys tarvitsi lisävoimia henkilöstöviestintäänsä. Asiantuntijamme hoiti suuren liiketoimintayksikön viestintää täysipäiväisesti viiden kuukauden ajan ja vastasi sitten laajasta muutosviestintäprojektista. Hän laati viestintäsuunnitelmia ja -materiaaleja, suunnitteli kampanjoita, uudisti ja päivitti intranet-sivuja sekä tuotti artikkeleita ja tiedotteita sisäisiin kanaviin.