Viestintätiimin jäsenenä suuryrityksessä

Kun yrityksen viestintäpäällikkö keskittyi suureen projektiin, hoidimme viiden kuukauden ajan hänen vastuullaan olevan liiketoimintayksikön sisäisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Tehtäviin kuului artikkelien, esitysmateriaalien ja projektisivujen tuottaminen sekä uuden sisällön päivittäminen intranetiin ja internetiin.