Viestintäpäällikkönä Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä

Tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry oli uudistamassa toimintaansa ja tarvitsi nopeasti viestintäpäällikön sijaisen hoitamaan päivittäistä viestintää vuodeksi. Teimme perustehtäviä ja kehitimme viestinnän toimintatapoja. Tuotimme verkkosivuille säännöllisesti uutisjuttuja, joita hyödynsimme myös sosiaalisen median kanavan sisältöinä. Sosiaalisessa mediassa jaoimme juttujen lisäksi jäsenyrityksiä koskevia uutisia. Facebookin lisäksi avasimme LinkedIn-sivut. Tuotimme myös kahta kuukausittaista uutiskirjettä, tiedotimme järjestön tapahtumista ja uutisista.