Uudenlainen tuote tutuksi henkilöstölle

Uudenlainen tuote tutuksi henkilöstölle

Kehitimme teollisuusyritykselle viestintäsuunnitelman uudentyyppisen tuotteen sisäiseen markkinointiin ja tietoisuuden lisäämiseksi digitaalisuuden mahdollisuuksista alalla. Keskeiseksi työkaluksi valikoitui uutiskirje, jota suunnittelimme yhdessä tuotetiimin kanssa ja johon tuotimme artikkeleita.