Uratarinoilla yritys tutummaksi

Uratarinoita rekrytoinnin tueksi

Globaalit pörssiyritykset halusivat kasvattaa potentiaalisten työnhakijoiden käsitystä yrityksen toiminnasta sekä kertoa tarjolla olevista urapoluista henkilöhaastattelujen avulla. Yritysten lyhyiden briefien perusteella teimme eri maissa, yksiköissä ja tehtävissä toimivien työntekijöiden haastattelut. Kirjoitimme heistä kiinnostavat uratarinat ja saamamme palautteen perusteella viimeistelimme jutut. Olimme myös yhteydessä valokuvaajiin eri maissa ja saimme haastateltavista näin tuoreita kuvia juttuja elävöittämään.