tyoturva-refekuva2

Työturvallisuusviestintää UPM:lle

UPM panostaa vahvasti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Paja on neljän vuoden ajan tuottanut yhtiölle aihepiiriin liittyviä juttusarjoja intranetiin, muun muassa johtoryhmän jäsenten haastatteluja suomeksi ja englanniksi. Vuonna 2014 toteutimme myös menestyksekkään mediakampanjan aihepiiristä. Tuotimme materiaalit ja tarjosimme aiheesta haastatteluja valtakunnallisiin ja alueellisiin yleis- ja talousmedioihin.
Olemme perehtyneet työturvallisuuden teemoihin myös muiden asiakkaidemme kanssa. Olemme tuottaneet sisältöjä ja auttaneet asiakkaita löytämään parhaita tapoja viestiä teemasta.