Työ- ja elinkeino-ministeriölle monipuolista sisältöä

Olemme tuottaneet työ- ja elinkeinoministeriölle esitysmateriaalia, infografiikkaa, artikkeleita sekä kokonaisia julkaisuja. Vastasimme muun muassa Innosta Uuteen -julkaisun sisällöstä ja graafisesta ilmeestä. Editoimme sisällön ja koordinoimme graafisen ilmeen Yhteistyötä ja työnjakoa -julkaisussa, joka summaa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian.