Somekoulutus Suomen Kennelliitolle

Suomen Kennelliitto halusi kouluttaa jäsenensä aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Järjestön koulutuspäivien yhteydessä pidimme noin 50 hengen ryhmälle valmennuksen, jonka tavoitteena oli innostaa jokainen salissa olija kertomaan toiminnastaan somessa. Teimme valmennuksen keskustellen ja käytännön esimerkkejä käyttäen. Aktivoimme pienryhmät jakamaan omia parhaita käytäntöjään. Valmennus sai hyvää palautetta ja some uusia viestijöitä.