Raakatekstistä toiminta-kertomukseksi

Tuotimme turvallisuusalan toimijalle sen toimintakertomuksen. Muokkasimme monen kirjoittajan tuottamasta raakatekstistä sujuvan asiatekstin sekä suunnittelimme ja toteutimme toimintakertomuksen taiton.