Pitchaamassa juttuja erityisalojen lehtiin

Suurella suomalaisyrityksellä oli haasteita saada viestejään läpi mediassa. Koostimme keskeisistä teemoista mediamateriaalit, joiden pohjalta tarjosimme juttuideoita kohdemedioille. Teemat saivat positiivista näkyvyyttä niin yleismedioissa kuin eri alojen asiantuntijoille kohdennetuissa julkaisuissa ja blogeissa. Erikoismedioiden avulla pystyimme kohdentamaan viestit juuri potentiaalisille asiakkaille.