Minivideosarja strategiaviestinnän käynnistämiseksi.

Minivideosarja Hiabin strategiaviestinnän käynnistämiseksi

Hiab halusi vaiheistaa strategiaviestintää aiempaa paremmin. Uuden strategian viestintä aloitettiin videosarjalla, jossa viidestä avainstrategiasta vastaavat vetäjät kertoivat, mikä kussakin oli tärkeintä. Videoiden tuli olla enintään kahden minuutin mittaisia, ja haastateltavien tuli puhua arkikieltä. Videoita katsottiin aiempaa enemmän, ja niitä hyödynnettiin osana strategiaviestintää myös jatkossa.