Hankintayksikön toimintamallin muutoksen viestintä

Ostotoiminnon uusien tuulien tukena

Globaalin yrityksen ostotoiminto uudisti toimintatapojaan. Tällä oli vaikutusta lähes kaikkien yrityksen työntekijöiden arkeen. Teimme muutoshankkeelle viestintäsuunnitelman, avainviestit ja esitysmateriaalit.